LITTLE CAESAR - Küçük Sezar (1931) Full HD izle

✓★↺

Küçük Sezar-Little Caesar-1931
1929 ekonomik bunalımı; yirminci yüzyılın başından itibaren inanılmaz bir süratle kapitalistleşmeye başlayan ve adeta tepe noktasına ulaşan bir ekonominin büyük çöküşünü ifade etmektedir. Bu çöküş Amerika’nın gelişmiş serbest piyasa ekonomisine entegre olmuş tüm ülkeleri derinden etkilemiş dolaylı olarak da olsa ikinci dünya savaşına ön ayak olmuştur. Krizin yarattığı işsizlik, yoksulluk kısacası açlık muazzam boyutlara ulaşınca kanunsuz işlerde büyük bir patlama olmuştur. Özellikle kaçakçılık had sayfaya çıkmış, çıkar çatışmaları bugün gangster(yaşça büyük olanların deyimiyle gangaster) diye adlandırılan yapıyı oluşturmuştur. Haraç, kadın ticareti, alacak tahsili, kumarhane işletmeciliği gibi klasik yöntemlere ilaveten sendikacılık, içki ve silah kaçakçılığı gibi yeni yaklaşımlar ortaya çıkmış, belli bir forma bürünmüş yarı-düzenli suç şebekeleri peyda olmuştur. Krizin patlak verdiği dönemi takip eden zaman sürecinde ekseriyetle büyük şehirlerde odaklaşan yer altı örgütleri iktisadi güçlerini ve dolayısıyla da politik güçlerini arttırmış, büyük bir para dolaşımını illegal olsa da kontrolleri altına almışlardır. Bu suç örgütlerine göz atıldığında fark edilecektir ki, yeraltında hakim olan insanlar yabancı kökenli azınlıklardır. Halâ belli örf ve ananelere riayet etmeye özen gösteren güney Amerikalılar, İrlandalılar ve bilhassa İtalyanlar; Chicago gibi, New York gibi Amerika’nın görece gelişmiş şehirlerinde suç dünyasına egemen olmaya başlamışlardır. William Burnett’ın romanından uyarlanan Little Caesar yukarıda bahsettiğimiz dönem içinde geçen ve Caesar Enrico Bandelo(Bandello) adlı küçük bir gangsterin suç dünyasındaki hızlı yükselişini ve ani çöküşünü anlatan epik bir film. Mervyn LeRoy’un bu muhteşem filminin en büyük özelliği gangster dünyasına attığı bakışın sinema tarihi açısından birçok ilk taşıması...
imdb: 7.4
LITTLE CAESAR - Küçük Sezar (1931) Full HD izle

YÜKLENİYOR
tek
tek

 

 


Kapat